Doporučené odkazy

Kvakeři 

Společenství.

Milí lidé.

https://www.kvakeri.cz

Zeměsouznění

Spolek zakládající první komunitní ekovesnici v Čechách

http://zemesouzneni.cz/

Ticho pro mír

Happeningový projekt tichých meditací za mír mezi všemi bytostmi

http://tichopromir.cz

Amelie

Spolek poskytující psychosociální pomoc onkologicky nemocným a jejich blízkým.

http://www.amelie-zs.cz

Bio.cz

Bio, eko, hand made tržiště

http://www.bio.cz

Hearth.net

Sociální sít spojující lidi za účelem darování.

Ekonomika daru v praxi.

http://www.hearth.net