Amelie

Spolek pro psychosociální pomoc onkologicky nemocným a jejich blízkým. Spojení se spolkem jsem navázal na základě mé nabídky benefiční tvorby.

http://www.amelie-zs.cz